Ανάλυση Cookies του Ιστοτόπου: www.emporioitalia.gr

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Γερμανία

Cookies στο σύνολο: 7

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απαραίτητα – Tεχνικά Cookies (2)

Απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

 

ONOMA COOKIE                                             ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                   ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ     

wc_cart_hash_#                                              emporioitalia.gr                                 HTML                Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ακατάταχτο

Πηγή: https://emporioitalia.r.worldssl.net/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_a02ff1426effe6fe578e4c921e154b30.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Σουηδία

 

wc_fragments_#                                               emporioitalia.gr                                  HTML               Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ακατάταχτο

Πηγή: https://emporioitalia.gr/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.0

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Σουηδία

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Προτιμήσεις (1)

Τα Cookies προτιμήσεων επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς ή εμφάνισης του ιστότοπου.

Όπως, για παράδειγμα, τη γλώσσα που προτιμάτε ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

 

ONOMA COOKIE                                           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                   ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

wp-wpml_current_language                      emporioitalia.gr                                     HTTP                  1 Ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καθορίζει τον κωδικό χώρας που υπολογίζεται με βάση τη διεύθυνση IP του χρήστη. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της γλώσσας που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον επισκέπτη.

Πηγή: https://emporioitalia.r.worldssl.net/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_a02ff1426effe6fe578e4c921e154b30.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Σουηδία

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης (3)

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες

ONOMA COOKIE              ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                ΤΥΠΟΣ                ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

_ga                                        emporioitalia.gr                                 HTTP                   2 χρόνια

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη.

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι


_
gat                                      emporioitalia.gr                                HTTP                  1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων

Πηγή:  https://www.google-analytics.com/analytics.js
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

_gid                                        emporioitalia.gr                             HTTP                 1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ακατάταχτα Cookies (1)

Τα ακατάταχτα – μη ταξινομημένα – cookies είναι cookies που είμαστε στη διαδικασία ταξινόμησης, μαζί και με τους παρόχους των μεμονωμένων cookies.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                         ΤΥΠΟΣ                ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

newDesign                      emporioitalia.gr                         HTML                  Επίμονο

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ακατάταχτο

Πηγή: https://cdn.userway.org/widgetapp/2022-03-16/widget_app_base_1647431783952.js
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ηνωμένο Βασίλειο
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι